Eticheta ecologica europeana


Eticheta ecologica europeana este un simbol grafic insotit de un scurt text descriptiv aplicat pe un produs sau ambalaj, intr-o brosura sau alt document informativ care insoteste produsul si care ofera informatiile necesare cu privire la criteriile ecologice ale produsului oferite pe piata.

Scopul introducerii etichetei ecologice este de a promova produsele care au un impact redus asupra mediului, pe parcursul intregului lor ciclu de viata.

Promovarea acestor produse contribuie la utilizarea eficienta a resurselor si la un nivel ridicat de protectie a mediului, prin furnizarea catre consumatori de informatii corecte, exacte si stabilite pe baza stiintifica despre produsele respective.

Eticheta ecologica europeana are urmatoarele obiective:

Eticheta ecologica europeana identifica performanta de mediu generala a produselor/serviciilor in cadrul categoriei de produse/servicii bazata pe analiza ciclului de viata.

Etichetarea ecologica este o activitate care are ca scop stabilirea unui sistem voluntar de acordare a etichetei ecologice europene pentru produse/servicii cu un impact minim asupra sanatatii umane si a mediului, pe parcursul intregului ciclu de viata al produsului.

Etichetarea ecologica opereaza pe baza unor criterii, pe grupe de produse/servicii. Un operator economic care doreste sa obtina o eticheta ecologica europeana pentru unul sau mai multe din produsele/serviciile sale trebuie sa solicite unui organism competent. Daca produsul indeplineste cerintele, atunci i se acoda eticheta ecologica

LEGISLATIE

Sistemul de etichetare ecologica europeana in Romania a fost stabilit prin Hotararea Guvernului nr.661/2011 privind stabilirea unor masuri pentru asigurarea aplicarii la nivel national a prevederilor Regulamentului (CE) nr. 66/2010 privind eticheta UE ecologica.
Criteriile de acordare a etichetei ecologice sunt prevazute in decizii; aceste decizii au aplicabilitate directa

Eticheta UE ecologica se acorda pe baza criteriilor specifice fiecarui grup de produse, stabilite prin decizii. Aceste criterii specifice reprezinta, de fapt, cerintele, pentru fiecare aspect de mediu mentionat intr-o matrice indicatoare de evaluare, pe care un produs trebuie sa le indeplineasca pentru a-i putea fi acordata eticheta UE ecologica.

Revizuirea criteriilor ecologice pentru fiecare produs se face la o perioada cuprinsa intre 3-5 ani. Prin urmare, eticheta UE ecologica este atribuita doar pentru perioada cat sunt valabile criteriile, urmand ca solicitarea acesteia sa fie reinnoita.In cazul produselor incaltaminte si textile sunt operatorii economici trebuie sa respecte criteriile prevazute in urmatoarele decizii:

1. Decizia 2009/563/CE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru incaltaminte
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:196:0027:0035:RO:PDF

2. Decizia 2009/567/CE de stabilire a criteriilor ecologice de acordare a etichetei ecologice comunitare pentru textile
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:197:0070:0086:RO:PDF

Sistemul de acordare a etichetei UE ecologice

Solicitarile de acordare a etichetei UE ecologice pot fi introduse de catre operatorii economici ( fabricanti, importatori, prestatori de servicii si comercianti). Comerciantii nu pot solicita eticheta UE ecologica decat pentru produsele comercializate sub numele propriei marci.
La nivel national, autoritatea competenta pentru acordarea etichetei ecologice europene este Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice.

Avantaje

Informatii privind Eticheta UE Ecologica

La nivel european:
http://ec.europa.eu/environment/ecolabel/

La nivel national:
www.mmediu.ro/protectia_mediului/eticheta_ecologica/etichetarea.htm


Persoana de contact:

Maria Daniela TOMA
Consilier superior
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
Directia Evaluare Impact si Controlul Poluarii
Tel/fax: +4021 316 04 21
Email: dana.toma@mmediu.ro
Website: www.mmediu.ro